English (United Kingdom)   Estonian (Eesti)   Russian (CIS)

Keeltekool    Language school    Школа языков

2019 РЕГИСТРАЦИЯ! REGISTREERIMINE! Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid

ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Tallinnas, Narvas ja Maardus (perioodil 2017-2019) korraldab Atlasnet MTÜ koostöös Integratsiooni Sihtasutusega ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames. > RAADIO 4 <


INSA & ATLASNET KLUBID

_____ KONTAKT: 55585756, adminatlasnet-atatlasnet.ee


_____ > KLUBI BLOGI <

_INFO PROJEKTIDEST „Eesti ühiskonnas lõimumist toetatavad tegevused" INSA KLUBID


Tere, Tallinna, Maardu ja Narva elanikud!


Kutsume teid osalema projektis, mis arendab keeleoskust ja annab teadmisi Eesti kultuurist. Eesti keele- ja kultuuriõppe kulud, sh ekskursioonid katab klubis osalejale ESF projekt. Keelekubid, mis on mõeldud suhtluseks ja eesti keele taseme täiustamiseks - see on suurepärane!

Paljudel inimestel puudub võimalus suhelda igapäevaselt eesti keeles keelekandjatega. Atlasnet MTÜ aitab teid, kuna meil on imelised klubide eestvedajad. Tulge osalema projektis "Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid" ja Te saate KÕIGEGA hakkama! Klubide programmi kuulub nii suhtlus klassis (kohvi pausidega), kui ka ekskursioonid. Meie klubis saate kohtuda ja suhelda huvitavate külalistega.


KES SAAB REGISTREERIDA?

Palun lugege allolev tekst tähelepanelikult lõpuni, kui Te tahate saada klubi liikmeks!

Võtta osa klubi tööst saavad need inimesed, kellel on sertifikaadina / tunnistusena tõendatud B2- või C1-kategooria (samuti sobivad Integratsiooni SA tunnistused ja vanemad kategooriad - kesktase, kõrgtase). Teil peab olema dokument, mis kinnitab vähemalt B2 taseme olemasolu. Klubi liikmeks saavad registreerida ainult need inimesed, kes eelnevalt ei ole osalenud Integratsiooni SA klubides.(või enne aastad 2015). Korduvalt klubisse registreerida ei saa.


Saates meile oma personaalsed andmed e-mailile adminatlasnet-atatlasnet.ee, Te nõustuste Teie andmete töötlemisega Integratsioon SA poolt.

NB! Ärge registreerige "niisama"! Ainult siis, kui Te tõesti olete valmis käima klubikohtumistel KÕIK 6 kuud.

Klubist lahkujad edaspidi klubides osaleda ei saa!


KUIDAS SAAB REGISTREERIDA? NÕUDED OSALEJALE:

1. Klubide ajakava on toodud allpool, ekskursioonide kuupäevad täpsustatakse kohtumiste käigus.

2. Juhul kui Te olete nõus osaleja nõuetega ja ajakavaga - REGISTREERIMISEKS VAJUTAGE SIIA.

3. Saatke oma sertifikaadi/tunnistuse skaneering e-mailile adminatlasnet-atatlasnet.ee, kui skanneerimise võimalust pole, siis saatke sertifikaadi/tunnistuse foto selgelt nähtava sertifikaadi numbriga.

4. Kui kõik on korras, siis Teiega võetakse ühendust ja kutsutakse INFOPÄEVALE vt. all. iNFOPÄEVAL kohalolek on kohustuslik.

Sellel päeval Te saate esitada kõik oma küsimused klubi korralduse ja programmi kohta.


iNFOPÄEV NARVA

Klubi Narva 3 - E 07.01.19 kl. 17:30

Klubi Narva 4 - E 07.01.19 kl. 18:30

Klubi Narva 5 - E 07.01.19 kl. 19:30

Aadress - Vaksali 19, 3. korrus, kabinet 46, Narva

Küsimuste korral helistage! 55585756


NARVA KLUBIDE AJAKAVA:

Klubi Narva 3 - E 17:30-20:45 (al. 14.01.19)

Klubi Narva 4 - K 17:30-20:45 (al. 16.01.19)

Klubi Narva 5 - R 17:30-20:45 (al. 18.01.19)

Aadress - Vaksali 19, 3. korrus, kabinet 46, Narva

Küsimuste korral helistage! 55585756

Проект Integratsiooni Sihtasutus "Клубы эстонского языка и познавания культуры". В Таллиннe, Маарду и Нарвe (2017 - 2019) Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Tallinnas ja Narvas (perioodil 2017-2019) korraldab Atlasnet MTÜ koostöös Integratsiooni Sihtasutusega ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames. > RAADIO 4 <


INSA & ATLASNET KLUBID
_____ KONTAKT: 55585756, adminatlasnet-atatlasnet.ee


_____ > KLUBI BLOGI <

INFO PROJEKTIDEST „Eesti ühiskonnas lõimumist toetatavad tegevused" KLUBI INSA

Привет, жители Таллинна, Маарду и Нарвы!

Представляем Вашему вниманию проект по бесплатному развитию разговорных навыков и знакомству с культурой Эстонии.

Клубы для неформального общения и поддержания уровня эстонского языка - это здорово! Ведь у многих людей не получается добиться этого в повседневной жизни из-за объективных причин, одна из которых - отсутствие носителей языка, которые имели бы время на живое и неформальное общение. Именно общение и улучшение разговорных навыков - цель клуба. В этом Вам помогут наши прекрасные "рулевые" клубов. Приходите в "Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid" и ВСЁ получится! В программу клубов входит как общение в классе  (с кофе-паузой) так и экскурсии. Клубной "изюминкой" будут интересные люди, гости клуба. > RAADIO 4 <

КТО МОЖЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ:

Пожалуйста, прочитайте внимательно и до конца, если хотите попасть в члены клуба!
Принять участие в деятельности клубов могут люди, имеющие подтвержденную свидетельством категорию В2 или С1 (например диплом от Integratsiooni SA), также подходят старые категории ​kesktase, kõrgtase. У вас должен быть документ/свидетельство, подтверждающее это. Членом клуба может стать только тот, кто ещё ни разу не принимал участие в нём.

Отсылая нам Ваши персональные данные на e-mail adminatlasnet-atatlasnet.ee , Вы соглашаетесь на обработку данных в Integratsioon SA
NB! Не регистрируйтесь "на всякий случай"! Только если действительно будете ходить на клубные встречи ВСЕ 6 месяцев.
Прервавшие посещение клуба или отказавшиеся от посещения - к повторному участию не допускаются.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? АЛГОРИТМ:
1. Расписание клубов внизу, дни экскурсий оговариваются отдельно.
2. Если Вы согласны с требованиями к участнику и с расписанием - НАЖМИТЕ СЮДА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ.
3. Пришлите на e-mail adminatlasnet-atatlasnet.ee свидетельство (скан.) о категории, если сканирование не получается, то пришлите фотографию свидетельства с чётко различимым номером.
4. Если всё в порядке, то с Вами свяжутся и пригласят на ИНФОДЕНЬ/iNFOPÄEV см. ниже. Присутствие на ИНФОДНЕ / iNFOPÄEV обязательно.
В этот день Вы сможете задать все вопросы об организации и о программе клубов.

ИНФО-ДЕНЬ В НАРВЕ:

Klubi Narva 3 - E 07.01.19 kl. 17:30

Klubi Narva 4 - E 07.01.19 kl. 18:30

Klubi Narva 5 - E 07.01.19 kl. 19:30

Адрес - Vaksali 19, 3 этаж, кабинет 46, Narva

При возникновении вопросов звоните! 55585756


РАСПИСАНИЕ КЛУБОВ В НАРВЕ:

Klubi Narva 3 - E 17:30-20:45 (al. 14.01.19)

Klubi Narva 4 - K 17:30-20:45 (al. 16.01.19)

Klubi Narva 5 - R 17:30-20:45 (al. 18.01.19)

Адрес - Vaksali 19, 3 этаж, кабинет 46, Narva

При возникновении вопросов звоните! 55585756

Atlasnet Keelekeskus Narva mnt.7, 10117, Tallinn, 2. trepikoda, 4. korrus, infoatlasnet.ee Tel. 5521112, 6701067, 6109466. Eestikeelne info: 5586776.

Konfidentsiaalsuspoliitika